Persoonlijke financiële planning

Voor als u exact wilt weten waar u aan toe bent…

In overleg met uw adviseur wordt een uitgebreide inventarisatie opgesteld op het gebied van:

  1. Kennis
  2. Ervaring
  3. Risicobereidheid
  4. Doelstellingen
  5. Financieel

Met de persoonlijke planning kunt u gedetailleerd zien welke gevolgen arbeidsongeschiktheid, overlijden en eerder stoppen met werken financieel voor u betekent. Ook kunt u in detail zien welke financiële gevolgen uw huidige situatie voor de toekomst heeft. Jaar voor jaar.

Naast het in kaart brengen van uw financiële situatie en de gevolgen daarvan zal uw financieel adviseur samen met u gaan plannen. Het rapport zal als basis dienen voor het uiteindelijke advies.

Uw financiële huishouding wordt naar het netto-besteedbaar inkomen teruggerekend. Zo weet u precies wat u per jaar aan financiële middelen overhoudt of juist te kort komt.

 

Wij helpen u graag met een planning op maat »