De hypotheek die bij u past…

Wat is voor mij de beste hypotheek?

Dit is een vraag die vele consumenten zichzelf stellen. Wij weten dat het antwoord zeer persoonlijk is. Wat voor de één van belang is, wordt door de ander gezien als van ondergeschikt belang. Vandaar dat wij als geen ander weten dat een goed hypotheekadvies een persoonlijk advies moet zijn waarbij invulling wordt gegeven aan uw individuele wensen.

De juiste keuze voor uw hypotheek!

De keuze van de juiste geldverstrekker en daarmee de juiste hypotheek is een samenhang van verschillende factoren. Hierbij speelt de hoogte van de rente uiteraard een grote rol. Echter, de vermogensopbouw, kostenstructuur, flexibiliteit en kwaliteit van het product en uiteindelijk een helder en goed onderbouwd advies bepalen uiteindelijk uw netto maandlast en of u ook daadwerkelijk uw doelstelling volgens planning behaalt.

Daarom bestaat ons advies uit een uitgebreide financiële foto wat bestaat uit een 4-tal onderdelen:

  1. Inventarisatie van uw huidige financiële situatie
  2. Het in beeld brengen van uw wensen en toekomstverwachtingen
  3. De gevolgen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen in kaart brengen
  4. Financiële uitwerking van het advies zelf.

Naast de volledige inventarisatie zal ook gekeken worden naar de productflexibiliteit. U kunt hier bij onder andere denken aan:

  • De mogelijkheid om uw hypotheek mee te nemen naar uw volgende woning;
  • De mogelijkheid om tussentijds van hypotheekvorm of -constructie te wijzigen;
  • De mogelijkheid om tussentijds uw rentecontract tegen gunstige voorwaarden te veranderen;
  • Boetevrij een bepaald bedrag jaarlijks af te lossen.

Onderhoud

Producten, fiscale wetgeving, uw persoonlijke situatie zullen in loop der tijd veranderden. Daarom is het van belang om de gekozen constructie periodiek na te kijken of het nog aan uw wensen en uw doelstellingen voldoet. Daarom controleert MAC Finance periodiek uw dossier. Uiteraard kunt u ook altijd bij ons terecht om eventuele (persoonlijke) wijzigingen aan ons door te geven of te bespreken. Indien nodig en gewenst zullen wij de constructie daar waar nodig aanpassen aan de nieuwe situatie.

Met ons helder en uitgebreid (financieel) advies weet u precies waar u aan te bent. Zowel nu als in de toekomst.

MAC Finance B.V. is niet gebonden aan enige bank, verzekeringsmaatschappij of andere financiële instelling. U kunt er dus zeker van zijn dat u als klant van MAC Finance B.V. centraal staat.

 

Neem contact op voor een advies op maat »